Monachomachia - opracowanie
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Monachomachia - wiadomości wstępne

GENEZA – Pomysł napisana tego typu utworu zrodził się podczas rozmów, jakie Krasicki toczył z pruskim królem Fryderykiem II. Monachomachię wydano anonimowo w 1778 roku w Lipsku, jednak czytelnicy bez trudu rozpoznali w niej pióro Krasickiego. Ostrze krytyki jest skierowane przeciw duchowieństwu i jego wadom. Tekst nawiązuje do tradycji francuskich utworów takich jak np. Pulpit autorstwa Boileau’a, który był heroikomicznym... więcej



Monachomachia jako poemat heroikomiczny

Poemat heroikomiczny miał w literaturze europejskiej tradycję bogatą i (...) bardzo dawną. Jego początki wiązano z czasami Homera, któremu przypisywana była „Batrachomyomachia”, utwór wielokroć tłumaczony i przerabiany, biorący za osnowę wojnę żab z myszami (...). Schyłek renesansu przyniósł ożywienie i rozwój pisarstwa, będącego deformacją literackiego świata herosów i rycerstwa (...). Ten gatunek literacki szerzył...
więcej



Monachomachia - streszczenie

PIEŚŃ PIERWSZA Pieśń rozpoczyna się od czterowiersza wypełnionego sentencjami:
Nie wszystko złoto, co się świeci z góry, Ani ten śmiały, co się zwierzchnie sroży, Zewnętrzna postać nie czyni natury, Serce, nie odzież, ośmiela lub trworzy.
Podmiot poematu zapowiada, że będzie opowiadał historię o „rycerzach bosych i nagich po trosze”, którzy brali udział w „wojnie mnichowskiej”.
Nie śmiejcie...
więcej



Krytyka duchowieństwa w "Monachomachii"

Monachomachia to dzieło, które w swoim czasie wywołał niemały skandal. Dla dzisiejszego czytelnika to po prostu zabawny utwór, kpiący z mniszych przywar, przede wszystkim zachwycający kunsztem poetyckich sformułowań, a nie oburzający treścią. Nieco inaczej zareagowali współcześni Krasickiego. Poeta zresztą był świadomy prowokacyjnego charakteru swojego dzieła, Monachomachia ukazała się w roku 1778 anonimowo. Jednak Krasickiego... więcej



Komizm "Monachomachii"

Źródłem efektu komicznego w Monachomachii jest w pierwszym rzędzie konflikt między „wysoką” formą a ostentacyjnie „niską” treścią, co wynika z dyrektyw gatunkowych poematu heroikomicznego. Fakt opowiadania o absurdalnej wojnie gnuśnych mnichów za pomocą patetycznej formy odpowiadającej eposom bohaterskim samo w sobie jest komiczne. Na poziomie treści komizm został zbudowany dzięki ukazaniu sprzeczności... więcej