Żona modna - analiza i interpretacja
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Żona modna to jedna z najkunsztowniejszych satyr Ignacego Krasickiego. Jest ósmą opozycją w zbiorzeSatyr wydanym w roku 1779. Podobnie jak Pijaństwo utwór ten ma charakter dialogowy. Rozmowa toczy się między świeżo ożenionym małżonkiem a przypadkowo spotkanym kompanem. Czytelnik zostaje wprowadzony jakby w środek dialogu:
A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił,
Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił.


Okazuje się, że pan Piotr nie jest zupełnie zadowolony z sytuacji,w której się znalazł. Całe nieszczęście żonkosia polega na tym, że jego małżonka została wychowana w mieście. Zwiedziony urokami „dziwnych gestów i misternych wdzięków” nie przewidział konsekwencji ożenku z „modną Filis”. Mimo że Piotr szybko dostrzegł przepaść między sobą a ewentualną żoną, to względy praktyczne wzięły górę:

Szliśmy drogą romansów, a czym się uśmiechał,
Czym się skarżył, czy milczał, czy mówił, czy wzdychał,
Wiedziałem, żem niedobrze udawał aktora,
Modna Filis gardziła sercem domatora.
I ja byłbym wzgardził; ale punkt honoru,
A czego mi najbardziej żal, ponęta zbioru,
Owe wioski, co z mymi graniczą, dziedziczne,
Te mnie zwiodły, wprawiły w te okowy śliczne.


Jak widać bohater satyry sam już wyciągnął wnioski ze swojego postępku, dostrzegł, że małżeństwo dla pieniędzy, a bez szczerego uczucia, jest ostatecznie zupełnie niezyskowne.

W satyrze mamy dwa przedmioty krytyki. Po pierwsze w sposób niezbyt ostry zostało napiętnowane małżeństwo dla zysku. Trzeba tu zaznaczyć, że tego rodzaju kontrakty małżeńskie były ówcześnie czymś zupełnie normalnym. Ale i w takich wypadkach należy kierować się rozumem, i mieć na uwadze również inne względy – zdaje się pouczać Krasicki – jak np. zgodność charakterów czy upodobań. Po drugie mamy tu do czynienia z ostrą satyrą na modne życie – większość utworu poświęcona jest właśnie szczegółowemu opisaniu tego zjawiska poprzez analizę sposobu zachowania tytułowej „żony modnej”. Znamienne, że w utworze aż się roi od wyliczeń, satyra ta jest swoistym katalogiem atrybutów modnej damy. Poeta poza komentarzem padającym z ust bohaterów krytykuje modne życie za pomocą form deminutywnych (spieszczeń), które ukazują świat nowomodnej francuszczyzny jako śmieszny i infantylny:

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Satyry - wiadomości wstępne
2  Ignacy Krasicki - życiorys - krótka notatka
3  Przyjaciel [„Uciekam się – rzekł Damon...”] - analiza i interpretacjaKomentarze
artykuł / utwór: Żona modna - analiza i interpretacja


 • Izabela Łęcka nie jest mężatką, więc ten przykład w ogóle się nie nadaje. Polecam Różę Żabczyńską z "Cudzoziemki", ewentualnie Jagusię lub Hankę z "Chłopów".
  baniun ()

 • tak jak powiedziała nadusqa, możesz wziąć Emilię Korczyńską z "Nad Niemnem". ja dodam od siebie że Izabela Łęcka z "Lalki" też bardzo dobrze pasuje do tego tematu.
  ahoi ()

 • Do tej pracy maturalnej możesz też wziąć Emilię Korczyńską z "Nad Niemnem". Bardzo dobrze jest tam zarysowany konflikt interesów jej i jej męża, Benedykta:)
  Nadusqa ()

 • Tematem mojej pracy maturalnej z języka polskiego jest motyw zony modnej w literaturze i sztuce. Chcę użyć do tego tej satyry, ale nie wiem z jakich utworów można jeszcze skorzystać... Jeśli macie cos na myśli to napiszcie...:)
  aga ()

 • Krasicki krytykuje bezkrytyczne przyjmowanie i naśladowanie francuskiej kultury i traktowanie jej jako wyższej od polskiej. Szlachta odrzuca i gardzi kulturą polską. Skutkiem naśladownictwa kultury francuskiej jest ruina majątków, upadek moralności. Z naśladownictwa kultury fr. wywodzi się libertynizm
  marta ()

Tagi: